×

නියම වේලාව දැන්

 
අඟහරුවාදා, සැප්තැම්බර් 27, 2022, සතියක් 39
World Tourism Day / Google's birthday
හිරු ↑ 06:49 ↓ 18:45 (11පැය 56විනාඩි) වැඩි විස්තර
Addis Ababa Antananarivo Auckland Baghdad Barcelona Berlin Bogotá Boston Brussels Buenos Aires Cairo Cape Town Caracas Chicago Delhi Dhaka Dubai Dublin Frankfurt Guangzhou Havana Helsinki Honolulu Istanbul Jakarta Karachi Kinshasa Kuala Lumpur Kyiv Lagos Las Vegas Lima Los Angeles Luanda Madrid Mecca Mexico City Miami Milan Moscow Mumbai New Delhi New York Nuuk Osaka Oslo Paris Prague Reykjavik Rio de Janeiro Riyadh Rome Saint Petersburg Santiago Seoul Shanghai Shenzhen Stockholm Sydney São Paulo Taipei Tehran Tel Aviv Tokyo Toronto Vancouver Vienna Washington, D.C. Yangon අබුඩාබි ඈම්ස්ටර්ඩෑම් බැංකොක් බෙයිජිං මැනිලා ලන්ඩන් සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිංගප්පූරුව හැනෝයි හොංකොං

UTC GMT CET
Pacific Time Mountain Time Central Time Eastern Time China Standard Time India Standard Time
"Space and time are intertwined. You cannot look out into space without looking back into time."
Carl Sagan