×

කත්මන්ඩු, නේපාලය තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, ජනවාරි 28, 2023, සතියක් 4
හිරු ↑ 06:52 ↓ 17:41 (10පැය 48විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

කත්මන්ඩු සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Kathmandu.
කත්මන්ඩු ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
කත්මන්ඩු පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, කත්මන්ඩු සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from කත්මන්ඩු

Los Angeles
13.75 පැය
13.75 පැය
Chicago
11.75 පැය
11.75 පැය
New York
10.75 පැය
10.75 පැය
Toronto
10.75 පැය
10.75 පැය
São Paulo
8.75 පැය
8.75 පැය
UTC
5.75 පැය
5.75 පැය
ලන්ඩන්
5.75 පැය
5.75 පැය
Canton of Zurich
4.75 පැය
4.75 පැය
Lagos
4.75 පැය
4.75 පැය
Paris
4.75 පැය
4.75 පැය
Cairo
3.75 පැය
3.75 පැය
Johannesburg
3.75 පැය
3.75 පැය
Istanbul
2.75 පැය
2.75 පැය
Moscow
2.75 පැය
2.75 පැය
Dubai
1.75 පැය
1.75 පැය
Mumbai
0.25 පැය
0.25 පැය
Shanghai+2.25 පැය
සිංගප්පූරුව+2.25 පැය
හොංකොං+2.25 පැය
Tokyo+3.25 පැය
සිඩ්නි+5.25 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කත්මන්ඩු සිතියම මත