×

සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජූනි 5, 2023, සතියක් 23

Time zone info for සිඩ්නි

UTC +10
Australian Eastern Time (AET)
දැන් 14 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා අපේ්රල් 2 2023
Latest change: ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +10 / Australian Eastern Standard Time (AEST).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 1 2023
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +11 / Australian Eastern Daylight Time (AEDT).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from සිඩ්නි

Los Angeles
17 පැය
17 පැය
Chicago
15 පැය
15 පැය
New York
14 පැය
14 පැය
Toronto
14 පැය
14 පැය
São Paulo
13 පැය
13 පැය
UTC
10 පැය
10 පැය
Lagos
9 පැය
9 පැය
ලන්ඩන්
9 පැය
9 පැය
Canton of Zurich
8 පැය
8 පැය
Johannesburg
8 පැය
8 පැය
Paris
8 පැය
8 පැය
Cairo
7 පැය
7 පැය
Istanbul
7 පැය
7 පැය
Moscow
7 පැය
7 පැය
Dubai
6 පැය
6 පැය
Mumbai
4.5 පැය
4.5 පැය
Shanghai
2 පැය
2 පැය
සිංගප්පූරුව
2 පැය
2 පැය
හොංකොං
2 පැය
2 පැය
Tokyo
1 පැය
1 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, සිඩ්නි සඳහා

සිඩ්නි සිතියම මත