×

සිංගප්පූරුව තුළ කාලය දැන්

 
 
බ්‍රහස්පතින්දා, නොවැම්බර් 30, 2023, සතියක් 48

Time zone info for සිංගප්පූරුව

UTC +8
Singapore Time (SGT)
දැන් 13 පැය ඉදිරියෙන් New York

වෙලාවෙ වෙනස
from සිංගප්පූරුව

Los Angeles
16 පැය
16 පැය
Chicago
14 පැය
14 පැය
New York
13 පැය
13 පැය
Toronto
13 පැය
13 පැය
São Paulo
11 පැය
11 පැය
UTC
8 පැය
8 පැය
ලන්ඩන්
8 පැය
8 පැය
Canton of Zurich
7 පැය
7 පැය
Lagos
7 පැය
7 පැය
Paris
7 පැය
7 පැය
Cairo
6 පැය
6 පැය
Johannesburg
6 පැය
6 පැය
Istanbul
5 පැය
5 පැය
Moscow
5 පැය
5 පැය
Dubai
4 පැය
4 පැය
Mumbai
2.5 පැය
2.5 පැය
Shanghai0
හොංකොං0
Tokyo+1 පැය
සිඩ්නි+3 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

සිංගප්පූරුව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා සිංගප්පූරුව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.