×

ලන්ඩන්, එ.රා තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, නොවැම්බර් 30, 2022, සතියක් 48
හිරු ↑ 07:42 ↓ 15:56 (8පැය 14විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ලන්ඩන් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Europe/London.
ලන්ඩන් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ලන්ඩන් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලින් ඉවත් කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, ලන්ඩන් සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from ලන්ඩන්

Los Angeles
8 පැය
8 පැය
Chicago
6 පැය
6 පැය
New York
5 පැය
5 පැය
Toronto
5 පැය
5 පැය
São Paulo
3 පැය
3 පැය
UTC0
Canton of Zurich+1 පැය
Lagos+1 පැය
Paris+1 පැය
Cairo+2 පැය
Johannesburg+2 පැය
Istanbul+3 පැය
Moscow+3 පැය
Dubai+4 පැය
Mumbai+5.5 පැය
Shanghai+8 පැය
සිංගප්පූරුව+8 පැය
හොංකොං+8 පැය
Tokyo+9 පැය
සිඩ්නි+11 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ලන්ඩන් සිතියම මත