×

එ.රා තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, පෙබරවාරි 5, 2023, සතියක් 5
එ.රා (යැපෙන ප්රදේශ ඇතුලුව) හි කාල කලාප 8 ඇත. ලන්ඩන් අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 07:32 ↓ 16:56 (9පැය 24විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

එ.රා සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Europe/London.
එ.රා ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
එ.රා පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from එ.රා

Los Angeles
8 පැය
8 පැය
Chicago
6 පැය
6 පැය
New York
5 පැය
5 පැය
Toronto
5 පැය
5 පැය
São Paulo
3 පැය
3 පැය
UTC0
ලන්ඩන්0
Canton of Zurich+1 පැය
Lagos+1 පැය
Paris+1 පැය
Cairo+2 පැය
Johannesburg+2 පැය
Istanbul+3 පැය
Moscow+3 පැය
Dubai+4 පැය
Mumbai+5.5 පැය
Shanghai+8 පැය
සිංගප්පූරුව+8 පැය
හොංකොං+8 පැය
Tokyo+9 පැය
සිඩ්නි+11 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

එ.රා සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා එ.රා1884-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් UK Met Office
බලන්න showyourstripes.info.