×

නේපාලය තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:57 ↓ 17:47 (10පැය 50විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

නේපාලය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Kathmandu.
නේපාලය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
නේපාලය පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from නේපාලය

Los Angeles
13.75 පැය
13.75 පැය
Chicago
11.75 පැය
11.75 පැය
New York
10.75 පැය
10.75 පැය
Toronto
10.75 පැය
10.75 පැය
São Paulo
8.75 පැය
8.75 පැය
UTC
5.75 පැය
5.75 පැය
ලන්ඩන්
5.75 පැය
5.75 පැය
Canton of Zurich
4.75 පැය
4.75 පැය
Lagos
4.75 පැය
4.75 පැය
Paris
4.75 පැය
4.75 පැය
Cairo
3.75 පැය
3.75 පැය
Johannesburg
3.75 පැය
3.75 පැය
Istanbul
2.75 පැය
2.75 පැය
Moscow
2.75 පැය
2.75 පැය
Dubai
1.75 පැය
1.75 පැය
Mumbai
0.25 පැය
0.25 පැය
Shanghai+2.25 පැය
සිංගප්පූරුව+2.25 පැය
හොංකොං+2.25 පැය
Tokyo+3.25 පැය
සිඩ්නි+5.25 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

නේපාලය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා නේපාලය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.