×

ඈම්ස්ටර්ඩෑම්, නෙදර්ලන්තය තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, නොවැම්බර් 30, 2022, සතියක් 48
හිරු ↑ 08:26 ↓ 16:32 (8පැය 6විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ඈම්ස්ටර්ඩෑම් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Europe/Amsterdam.
ඈම්ස්ටර්ඩෑම් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, ඈම්ස්ටර්ඩෑම් සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from ඈම්ස්ටර්ඩෑම්

Los Angeles
9 පැය
9 පැය
Chicago
7 පැය
7 පැය
New York
6 පැය
6 පැය
Toronto
6 පැය
6 පැය
São Paulo
4 පැය
4 පැය
UTC
1 පැය
1 පැය
ලන්ඩන්
1 පැය
1 පැය
Canton of Zurich0
Lagos0
Paris0
Cairo+1 පැය
Johannesburg+1 පැය
Istanbul+2 පැය
Moscow+2 පැය
Dubai+3 පැය
Mumbai+4.5 පැය
Shanghai+7 පැය
සිංගප්පූරුව+7 පැය
හොංකොං+7 පැය
Tokyo+8 පැය
සිඩ්නි+10 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඈම්ස්ටර්ඩෑම් සිතියම මත