×

සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, California, එ.ජ තුළ කාලය දැන්

 
 
අඟහරුවාදා, නොවැම්බර් 29, 2022, සතියක් 48
හිරු ↑ 07:05 ↓ 16:52 (9පැය 47විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Los_Angeles.
සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ

Los Angeles0
Chicago+2 පැය
New York+3 පැය
Toronto+3 පැය
São Paulo+5 පැය
UTC+8 පැය
ලන්ඩන්+8 පැය
Canton of Zurich+9 පැය
Lagos+9 පැය
Paris+9 පැය
Cairo+10 පැය
Johannesburg+10 පැය
Istanbul+11 පැය
Moscow+11 පැය
Dubai+12 පැය
Mumbai+13.5 පැය
Shanghai+16 පැය
සිංගප්පූරුව+16 පැය
හොංකොං+16 පැය
Tokyo+17 පැය
සිඩ්නි+19 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිතියම මත