×

කාබුල්, ඇෆ්ගනිස්ථානය තුළ කාලය දැන්

 
 
අඟහරුවාදා, පෙබරවාරි 7, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 06:47 ↓ 17:28 (10පැය 42විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

කාබුල් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Kabul.
කාබුල් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
කාබුල් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, කාබුල් සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from කාබුල්

Los Angeles
12.5 පැය
12.5 පැය
Chicago
10.5 පැය
10.5 පැය
New York
9.5 පැය
9.5 පැය
Toronto
9.5 පැය
9.5 පැය
São Paulo
7.5 පැය
7.5 පැය
UTC
4.5 පැය
4.5 පැය
ලන්ඩන්
4.5 පැය
4.5 පැය
Canton of Zurich
3.5 පැය
3.5 පැය
Lagos
3.5 පැය
3.5 පැය
Paris
3.5 පැය
3.5 පැය
Cairo
2.5 පැය
2.5 පැය
Johannesburg
2.5 පැය
2.5 පැය
Istanbul
1.5 පැය
1.5 පැය
Moscow
1.5 පැය
1.5 පැය
Dubai
0.5 පැය
0.5 පැය
Mumbai+1 පැය
Shanghai+3.5 පැය
සිංගප්පූරුව+3.5 පැය
හොංකොං+3.5 පැය
Tokyo+4.5 පැය
සිඩ්නි+6.5 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කාබුල් සිතියම මත