×

ඇෆ්ගනිස්ථානය තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 07:03 ↓ 17:36 (10පැය 33විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ඇෆ්ගනිස්ථානය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Kabul.
ඇෆ්ගනිස්ථානය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ඇෆ්ගනිස්ථානය

Los Angeles
12.5 පැය
12.5 පැය
Chicago
10.5 පැය
10.5 පැය
New York
9.5 පැය
9.5 පැය
Toronto
9.5 පැය
9.5 පැය
São Paulo
7.5 පැය
7.5 පැය
UTC
4.5 පැය
4.5 පැය
ලන්ඩන්
4.5 පැය
4.5 පැය
Canton of Zurich
3.5 පැය
3.5 පැය
Lagos
3.5 පැය
3.5 පැය
Paris
3.5 පැය
3.5 පැය
Cairo
2.5 පැය
2.5 පැය
Johannesburg
2.5 පැය
2.5 පැය
Istanbul
1.5 පැය
1.5 පැය
Moscow
1.5 පැය
1.5 පැය
Dubai
0.5 පැය
0.5 පැය
Mumbai+1 පැය
Shanghai+3.5 පැය
සිංගප්පූරුව+3.5 පැය
හොංකොං+3.5 පැය
Tokyo+4.5 පැය
සිඩ්නි+6.5 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඇෆ්ගනිස්ථානය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ඇෆ්ගනිස්ථානය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.