×

වොෂින්ටන්, එ.ජ තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, ජනවාරි 29, 2023, සතියක් 4
හිරු ↑ 07:32 ↓ 16:59 (9පැය 27විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

වොෂින්ටන් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Los_Angeles.
වොෂින්ටන් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
වොෂින්ටන් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, වොෂින්ටන් සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from වොෂින්ටන්

Los Angeles0
Chicago+2 පැය
New York+3 පැය
Toronto+3 පැය
São Paulo+5 පැය
UTC+8 පැය
ලන්ඩන්+8 පැය
Canton of Zurich+9 පැය
Lagos+9 පැය
Paris+9 පැය
Cairo+10 පැය
Johannesburg+10 පැය
Istanbul+11 පැය
Moscow+11 පැය
Dubai+12 පැය
Mumbai+13.5 පැය
Shanghai+16 පැය
සිංගප්පූරුව+16 පැය
හොංකොං+16 පැය
Tokyo+17 පැය
සිඩ්නි+19 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

වොෂින්ටන් සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා වොෂින්ටන්1895-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් NOAA
බලන්න showyourstripes.info.