×

උරුගුවේ තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, පෙබරවාරි 6, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 06:12 ↓ 19:44 (13පැය 32විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

උරුගුවේ සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Montevideo.
උරුගුවේ ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
උරුගුවේ පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from උරුගුවේ

Los Angeles
5 පැය
5 පැය
Chicago
3 පැය
3 පැය
New York
2 පැය
2 පැය
Toronto
2 පැය
2 පැය
São Paulo0
UTC+3 පැය
ලන්ඩන්+3 පැය
Canton of Zurich+4 පැය
Lagos+4 පැය
Paris+4 පැය
Cairo+5 පැය
Johannesburg+5 පැය
Istanbul+6 පැය
Moscow+6 පැය
Dubai+7 පැය
Mumbai+8.5 පැය
Shanghai+11 පැය
සිංගප්පූරුව+11 පැය
හොංකොං+11 පැය
Tokyo+12 පැය
සිඩ්නි+14 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

උරුගුවේ සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා උරුගුවේ1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.