×

එ.ජ තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, මැයි 22, 2024, සතියක් 21
එ.ජ (යැපෙන ප්රදේශ ඇතුලුව) හි කාල කලාප 11 ඇත. Washington, D.C. අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 05:48 ↓ 20:22 (14පැය 34විනාඩි) - වැඩි විස්තර
- එ.ජ පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

Time zone info for එ.ජ

UTC -4
Eastern Time (ET)
always same time as New York
ඉරිදා මාර්තු 10 2024
Latest change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC -4 / Eastern Daylight Time (EDT).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා නොවැම්බර් 3 2024
Next change: ශීතකාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC -5 / Eastern Standard Time (EST).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from එ.ජ

Los Angeles
3 පැය
3 පැය
Chicago
1 පැය
1 පැය
New York0
Toronto0
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
Lagos+5 පැය
ලන්ඩන්+5 පැය
Johannesburg+6 පැය
Paris+6 පැය
Zurich+6 පැය
Cairo+7 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+14 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

එ.ජ සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා එ.ජ1895-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් NOAA
බලන්න showyourstripes.info.