×

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, ජනවාරි 27, 2023, සතියක් 4
හිරු ↑ 07:05 ↓ 18:05 (11පැය 0විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Dubai.
එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය

Los Angeles
12 පැය
12 පැය
Chicago
10 පැය
10 පැය
New York
9 පැය
9 පැය
Toronto
9 පැය
9 පැය
São Paulo
7 පැය
7 පැය
UTC
4 පැය
4 පැය
ලන්ඩන්
4 පැය
4 පැය
Canton of Zurich
3 පැය
3 පැය
Lagos
3 පැය
3 පැය
Paris
3 පැය
3 පැය
Cairo
2 පැය
2 පැය
Johannesburg
2 පැය
2 පැය
Istanbul
1 පැය
1 පැය
Moscow
1 පැය
1 පැය
Dubai0
Mumbai+1.5 පැය
Shanghai+4 පැය
සිංගප්පූරුව+4 පැය
හොංකොං+4 පැය
Tokyo+5 පැය
සිඩ්නි+7 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.