×

ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, පෙබරවාරි 3, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:23 ↓ 17:37 (11පැය 14විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Grand_Turk.
ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත්

Los Angeles
3 පැය
3 පැය
Chicago
1 පැය
1 පැය
New York0
Toronto0
São Paulo+2 පැය
UTC+5 පැය
ලන්ඩන්+5 පැය
Canton of Zurich+6 පැය
Lagos+6 පැය
Paris+6 පැය
Cairo+7 පැය
Johannesburg+7 පැය
Istanbul+8 පැය
Moscow+8 පැය
Dubai+9 පැය
Mumbai+10.5 පැය
Shanghai+13 පැය
සිංගප්පූරුව+13 පැය
හොංකොං+13 පැය
Tokyo+14 පැය
සිඩ්නි+16 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත් සිතියම මත