×

ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, ජනවාරි 28, 2023, සතියක් 4
හිරු ↑ 06:28 ↓ 18:06 (11පැය 38විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Port_of_Spain.
ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ

Los Angeles
4 පැය
4 පැය
Chicago
2 පැය
2 පැය
New York
1 පැය
1 පැය
Toronto
1 පැය
1 පැය
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
ලන්ඩන්+4 පැය
Canton of Zurich+5 පැය
Lagos+5 පැය
Paris+5 පැය
Cairo+6 පැය
Johannesburg+6 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+15 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.