×

ටජිකිස්තානය තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 07:24 ↓ 17:34 (10පැය 10විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ටජිකිස්තානය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Dushanbe.
ටජිකිස්තානය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ටජිකිස්තානය

Los Angeles
13 පැය
13 පැය
Chicago
11 පැය
11 පැය
New York
10 පැය
10 පැය
Toronto
10 පැය
10 පැය
São Paulo
8 පැය
8 පැය
UTC
5 පැය
5 පැය
ලන්ඩන්
5 පැය
5 පැය
Canton of Zurich
4 පැය
4 පැය
Lagos
4 පැය
4 පැය
Paris
4 පැය
4 පැය
Cairo
3 පැය
3 පැය
Johannesburg
3 පැය
3 පැය
Istanbul
2 පැය
2 පැය
Moscow
2 පැය
2 පැය
Dubai
1 පැය
1 පැය
Mumbai+0.5 පැය
Shanghai+3 පැය
සිංගප්පූරුව+3 පැය
හොංකොං+3 පැය
Tokyo+4 පැය
සිඩ්නි+6 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ටජිකිස්තානය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ටජිකිස්තානය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.