×

දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
අඟහරුවාදා, පෙබරවාරි 7, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 04:44 ↓ 20:09 (15පැය 25විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Atlantic/South_Georgia.
දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත්

Los Angeles
6 පැය
6 පැය
Chicago
4 පැය
4 පැය
New York
3 පැය
3 පැය
Toronto
3 පැය
3 පැය
São Paulo
1 පැය
1 පැය
UTC+2 පැය
ලන්ඩන්+2 පැය
Canton of Zurich+3 පැය
Lagos+3 පැය
Paris+3 පැය
Cairo+4 පැය
Johannesburg+4 පැය
Istanbul+5 පැය
Moscow+5 පැය
Dubai+6 පැය
Mumbai+7.5 පැය
Shanghai+10 පැය
සිංගප්පූරුව+10 පැය
හොංකොං+10 පැය
Tokyo+11 පැය
සිඩ්නි+13 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

දකුණු ජෝර්ජියාව සහ දකුණු සැන්ඩ්විච් දූපත් සිතියම මත