×

සොලමන් දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, පෙබරවාරි 8, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 06:26 ↓ 18:50 (12පැය 25විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

සොලමන් දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Guadalcanal.
සොලමන් දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from සොලමන් දූපත්

Los Angeles
19 පැය
19 පැය
Chicago
17 පැය
17 පැය
New York
16 පැය
16 පැය
Toronto
16 පැය
16 පැය
São Paulo
14 පැය
14 පැය
UTC
11 පැය
11 පැය
ලන්ඩන්
11 පැය
11 පැය
Canton of Zurich
10 පැය
10 පැය
Lagos
10 පැය
10 පැය
Paris
10 පැය
10 පැය
Cairo
9 පැය
9 පැය
Johannesburg
9 පැය
9 පැය
Istanbul
8 පැය
8 පැය
Moscow
8 පැය
8 පැය
Dubai
7 පැය
7 පැය
Mumbai
5.5 පැය
5.5 පැය
Shanghai
3 පැය
3 පැය
සිංගප්පූරුව
3 පැය
3 පැය
හොංකොං
3 පැය
3 පැය
Tokyo
2 පැය
2 පැය
සිඩ්නි0
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

සොලමන් දූපත් සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා සොලමන් දූපත්1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.