×

සීශෙල්ස් තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, පෙබරවාරි 8, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 06:23 ↓ 18:40 (12පැය 17විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

සීශෙල්ස් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Indian/Mahe.
සීශෙල්ස් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
සීශෙල්ස් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from සීශෙල්ස්

Los Angeles
12 පැය
12 පැය
Chicago
10 පැය
10 පැය
New York
9 පැය
9 පැය
Toronto
9 පැය
9 පැය
São Paulo
7 පැය
7 පැය
UTC
4 පැය
4 පැය
ලන්ඩන්
4 පැය
4 පැය
Canton of Zurich
3 පැය
3 පැය
Lagos
3 පැය
3 පැය
Paris
3 පැය
3 පැය
Cairo
2 පැය
2 පැය
Johannesburg
2 පැය
2 පැය
Istanbul
1 පැය
1 පැය
Moscow
1 පැය
1 පැය
Dubai0
Mumbai+1.5 පැය
Shanghai+4 පැය
සිංගප්පූරුව+4 පැය
හොංකොං+4 පැය
Tokyo+5 පැය
සිඩ්නි+7 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

සීශෙල්ස් සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා සීශෙල්ස්1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.