×

සැමෝවා තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:20 ↓ 19:03 (12පැය 43විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

සැමෝවා සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Apia.
සැමෝවා ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
සැමෝවා පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from සැමෝවා

Los Angeles
21 පැය
21 පැය
Chicago
19 පැය
19 පැය
New York
18 පැය
18 පැය
Toronto
18 පැය
18 පැය
São Paulo
16 පැය
16 පැය
UTC
13 පැය
13 පැය
ලන්ඩන්
13 පැය
13 පැය
Canton of Zurich
12 පැය
12 පැය
Lagos
12 පැය
12 පැය
Paris
12 පැය
12 පැය
Cairo
11 පැය
11 පැය
Johannesburg
11 පැය
11 පැය
Istanbul
10 පැය
10 පැය
Moscow
10 පැය
10 පැය
Dubai
9 පැය
9 පැය
Mumbai
7.5 පැය
7.5 පැය
Shanghai
5 පැය
5 පැය
සිංගප්පූරුව
5 පැය
5 පැය
හොංකොං
5 පැය
5 පැය
Tokyo
4 පැය
4 පැය
සිඩ්නි
2 පැය
2 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

සැමෝවා සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා සැමෝවා1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.