×

ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන් තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, පෙබරවාරි 6, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 08:03 ↓ 17:56 (9පැය 53විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Miquelon.
ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්

Los Angeles
5 පැය
5 පැය
Chicago
3 පැය
3 පැය
New York
2 පැය
2 පැය
Toronto
2 පැය
2 පැය
São Paulo0
UTC+3 පැය
ලන්ඩන්+3 පැය
Canton of Zurich+4 පැය
Lagos+4 පැය
Paris+4 පැය
Cairo+5 පැය
Johannesburg+5 පැය
Istanbul+6 පැය
Moscow+6 පැය
Dubai+7 පැය
Mumbai+8.5 පැය
Shanghai+11 පැය
සිංගප්පූරුව+11 පැය
හොංකොං+11 පැය
Tokyo+12 පැය
සිඩ්නි+14 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන් සිතියම මත