×

පැරගුවේ තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, අපේ්රල් 14, 2024, සතියක් 15

Time zone info for පැරගුවේ

UTC -4
Paraguay Time (PYT)
දැන් same time as New York
ඉරිදා මාර්තු 24 2024
Latest change: ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC -4 / Paraguay Time (PYT).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 00:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 6 2024
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC -3 / Paraguay Summer Time (PYST).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from පැරගුවේ

Los Angeles
3 පැය
3 පැය
Chicago
1 පැය
1 පැය
New York0
Toronto0
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
Lagos+5 පැය
ලන්ඩන්+5 පැය
Cairo+6 පැය
Johannesburg+6 පැය
Paris+6 පැය
Zurich+6 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+14 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

පැරගුවේ සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා පැරගුවේ1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.