×

පලස්තීනය තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, අපේ්රල් 24, 2024, සතියක් 17

Time zone info for පලස්තීනය

UTC +3
Palestine Daylight Time (PSDT)
දැන් 7 පැය ඉදිරියෙන් New York
සෙනසුරාදා අපේ්රල් 20 2024
Latest change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +3 / Palestine Daylight Time (PSDT).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
සෙනසුරාදා ඔක්තෝබර් 26 2024
Next change: ශීතකාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +2 / Palestine Standard Time (PSST).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from පලස්තීනය

Los Angeles
10 පැය
10 පැය
Chicago
8 පැය
8 පැය
New York
7 පැය
7 පැය
Toronto
7 පැය
7 පැය
São Paulo
6 පැය
6 පැය
UTC
3 පැය
3 පැය
Lagos
2 පැය
2 පැය
ලන්ඩන්
2 පැය
2 පැය
Cairo
1 පැය
1 පැය
Johannesburg
1 පැය
1 පැය
Paris
1 පැය
1 පැය
Zurich
1 පැය
1 පැය
Istanbul0
Moscow0
Dubai+1 පැය
Mumbai+2.5 පැය
Shanghai+5 පැය
සිංගප්පූරුව+5 පැය
හොංකොං+5 පැය
Tokyo+6 පැය
සිඩ්නි+7 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

පලස්තීනය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා පලස්තීනය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.