×

පලාවු තුළ කාලය දැන්

 
 
අඟහරුවාදා, ජනවාරි 31, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:21 ↓ 18:09 (11පැය 48විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

පලාවු සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Palau.
පලාවු ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පලාවු පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from පලාවු

Los Angeles
17 පැය
17 පැය
Chicago
15 පැය
15 පැය
New York
14 පැය
14 පැය
Toronto
14 පැය
14 පැය
São Paulo
12 පැය
12 පැය
UTC
9 පැය
9 පැය
ලන්ඩන්
9 පැය
9 පැය
Canton of Zurich
8 පැය
8 පැය
Lagos
8 පැය
8 පැය
Paris
8 පැය
8 පැය
Cairo
7 පැය
7 පැය
Johannesburg
7 පැය
7 පැය
Istanbul
6 පැය
6 පැය
Moscow
6 පැය
6 පැය
Dubai
5 පැය
5 පැය
Mumbai
3.5 පැය
3.5 පැය
Shanghai
1 පැය
1 පැය
සිංගප්පූරුව
1 පැය
1 පැය
හොංකොං
1 පැය
1 පැය
Tokyo0
සිඩ්නි+2 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

පලාවු සිතියම මත