×

උතුරු කොරියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 07:43 ↓ 17:48 (10පැය 5විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

උතුරු කොරියාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Pyongyang.
උතුරු කොරියාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from උතුරු කොරියාව

Los Angeles
17 පැය
17 පැය
Chicago
15 පැය
15 පැය
New York
14 පැය
14 පැය
Toronto
14 පැය
14 පැය
São Paulo
12 පැය
12 පැය
UTC
9 පැය
9 පැය
ලන්ඩන්
9 පැය
9 පැය
Canton of Zurich
8 පැය
8 පැය
Lagos
8 පැය
8 පැය
Paris
8 පැය
8 පැය
Cairo
7 පැය
7 පැය
Johannesburg
7 පැය
7 පැය
Istanbul
6 පැය
6 පැය
Moscow
6 පැය
6 පැය
Dubai
5 පැය
5 පැය
Mumbai
3.5 පැය
3.5 පැය
Shanghai
1 පැය
1 පැය
සිංගප්පූරුව
1 පැය
1 පැය
හොංකොං
1 පැය
1 පැය
Tokyo0
සිඩ්නි+2 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

උතුරු කොරියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා උතුරු කොරියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.