×

නවසීලන්තය තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, මැයි 25, 2024, සතියක් 21
නවසීලන්තය (යැපෙන ප්රදේශ සහ දිවයින් දූපත් ඇතුලුව) හි කාල කලාප 5 ඇත. Wellington අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 07:30 ↓ 17:06 (9පැය 36විනාඩි) - වැඩි විස්තර
- නවසීලන්තය පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

Time zone info for නවසීලන්තය

UTC +12
New Zealand Standard Time (NZST)
දැන් 16 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා අපේ්රල් 7 2024
Latest change: ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +12 / New Zealand Standard Time (NZST).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා සැප්තැම්බර් 29 2024
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +13 / New Zealand Daylight Time (NZDT).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from නවසීලන්තය

Los Angeles
19 පැය
19 පැය
Chicago
17 පැය
17 පැය
New York
16 පැය
16 පැය
Toronto
16 පැය
16 පැය
São Paulo
15 පැය
15 පැය
UTC
12 පැය
12 පැය
Lagos
11 පැය
11 පැය
ලන්ඩන්
11 පැය
11 පැය
Johannesburg
10 පැය
10 පැය
Paris
10 පැය
10 පැය
Zurich
10 පැය
10 පැය
Cairo
9 පැය
9 පැය
Istanbul
9 පැය
9 පැය
Moscow
9 පැය
9 පැය
Dubai
8 පැය
8 පැය
Mumbai
6.5 පැය
6.5 පැය
Shanghai
4 පැය
4 පැය
සිංගප්පූරුව
4 පැය
4 පැය
හොංකොං
4 පැය
4 පැය
Tokyo
3 පැය
3 පැය
සිඩ්නි
2 පැය
2 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

නවසීලන්තය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා නවසීලන්තය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.