×

නවසීලන්තය තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, පෙබරවාරි 3, 2023, සතියක් 5
නවසීලන්තය (යැපෙන ප්රදේශ සහ දිවයින් දූපත් ඇතුලුව) හි කාල කලාප 5 ඇත. Wellington අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 06:29 ↓ 20:40 (14පැය 12විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

නවසීලන්තය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Auckland.
නවසීලන්තය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
නවසීලන්තය පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from නවසීලන්තය

Los Angeles
21 පැය
21 පැය
Chicago
19 පැය
19 පැය
New York
18 පැය
18 පැය
Toronto
18 පැය
18 පැය
São Paulo
16 පැය
16 පැය
UTC
13 පැය
13 පැය
ලන්ඩන්
13 පැය
13 පැය
Canton of Zurich
12 පැය
12 පැය
Lagos
12 පැය
12 පැය
Paris
12 පැය
12 පැය
Cairo
11 පැය
11 පැය
Johannesburg
11 පැය
11 පැය
Istanbul
10 පැය
10 පැය
Moscow
10 පැය
10 පැය
Dubai
9 පැය
9 පැය
Mumbai
7.5 පැය
7.5 පැය
Shanghai
5 පැය
5 පැය
සිංගප්පූරුව
5 පැය
5 පැය
හොංකොං
5 පැය
5 පැය
Tokyo
4 පැය
4 පැය
සිඩ්නි
2 පැය
2 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

නවසීලන්තය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා නවසීලන්තය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.