×

මොරොක්කෝව තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, මාර්තු 3, 2024, සතියක් 9

Time zone info for මොරොක්කෝව

UTC +1
West Africa Time (WAT)
දැන් 6 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා මාර්තු 10 2024
Next change: GMT starts
  • Switching to UTC +0 / Greenwich Mean Time (GMT).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from මොරොක්කෝව

Los Angeles
9 පැය
9 පැය
Chicago
7 පැය
7 පැය
New York
6 පැය
6 පැය
Toronto
6 පැය
6 පැය
São Paulo
4 පැය
4 පැය
UTC
1 පැය
1 පැය
ලන්ඩන්
1 පැය
1 පැය
Lagos0
Paris0
Zurich0
Cairo+1 පැය
Johannesburg+1 පැය
Istanbul+2 පැය
Moscow+2 පැය
Dubai+3 පැය
Mumbai+4.5 පැය
Shanghai+7 පැය
සිංගප්පූරුව+7 පැය
හොංකොං+7 පැය
Tokyo+8 පැය
සිඩ්නි+10 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

මොරොක්කෝව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා මොරොක්කෝව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.