×

මොරටුව, Lankāva තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:29 ↓ 18:19 (11පැය 50විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

මොරටුව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Colombo.
මොරටුව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
මොරටුව පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, මොරටුව සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from මොරටුව

Los Angeles
13.5 පැය
13.5 පැය
Chicago
11.5 පැය
11.5 පැය
New York
10.5 පැය
10.5 පැය
Toronto
10.5 පැය
10.5 පැය
São Paulo
8.5 පැය
8.5 පැය
UTC
5.5 පැය
5.5 පැය
ලන්ඩන්
5.5 පැය
5.5 පැය
Canton of Zurich
4.5 පැය
4.5 පැය
Lagos
4.5 පැය
4.5 පැය
Paris
4.5 පැය
4.5 පැය
Cairo
3.5 පැය
3.5 පැය
Johannesburg
3.5 පැය
3.5 පැය
Istanbul
2.5 පැය
2.5 පැය
Moscow
2.5 පැය
2.5 පැය
Dubai
1.5 පැය
1.5 පැය
Mumbai0
Shanghai+2.5 පැය
සිංගප්පූරුව+2.5 පැය
හොංකොං+2.5 පැය
Tokyo+3.5 පැය
සිඩ්නි+5.5 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

මොරටුව සිතියම මත