×

මකාවු තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, පෙබරවාරි 4, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 07:03 ↓ 18:16 (11පැය 13විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

මකාවු සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Macau.
මකාවු ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
මකාවු පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from මකාවු

Los Angeles
16 පැය
16 පැය
Chicago
14 පැය
14 පැය
New York
13 පැය
13 පැය
Toronto
13 පැය
13 පැය
São Paulo
11 පැය
11 පැය
UTC
8 පැය
8 පැය
ලන්ඩන්
8 පැය
8 පැය
Canton of Zurich
7 පැය
7 පැය
Lagos
7 පැය
7 පැය
Paris
7 පැය
7 පැය
Cairo
6 පැය
6 පැය
Johannesburg
6 පැය
6 පැය
Istanbul
5 පැය
5 පැය
Moscow
5 පැය
5 පැය
Dubai
4 පැය
4 පැය
Mumbai
2.5 පැය
2.5 පැය
Shanghai0
සිංගප්පූරුව0
හොංකොං0
Tokyo+1 පැය
සිඩ්නි+3 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

මකාවු සිතියම මත