×

කිගාලි, රුවන්ඩාව තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, පෙබරවාරි 5, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:08 ↓ 18:19 (12පැය 12විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

කිගාලි සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Africa/Kigali.
කිගාලි ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
කිගාලි පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

හිරු උදාව, ඉර බැසීම, දිවා දිග සහ සූර්ය කාලය, කිගාලි සඳහා

වෙලාවෙ වෙනස
from කිගාලි

Los Angeles
10 පැය
10 පැය
Chicago
8 පැය
8 පැය
New York
7 පැය
7 පැය
Toronto
7 පැය
7 පැය
São Paulo
5 පැය
5 පැය
UTC
2 පැය
2 පැය
ලන්ඩන්
2 පැය
2 පැය
Canton of Zurich
1 පැය
1 පැය
Lagos
1 පැය
1 පැය
Paris
1 පැය
1 පැය
Cairo0
Johannesburg0
Istanbul+1 පැය
Moscow+1 පැය
Dubai+2 පැය
Mumbai+3.5 පැය
Shanghai+6 පැය
සිංගප්පූරුව+6 පැය
හොංකොං+6 පැය
Tokyo+7 පැය
සිඩ්නි+9 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කිගාලි සිතියම මත