×

අයර්ලන්තය තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, මැයි 26, 2024, සතියක් 21

Time zone info for අයර්ලන්තය

UTC +1
Irish Standard Time (IST)
දැන් 5 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා මාර්තු 31 2024
Latest change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +1 / Irish Standard Time (IST).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 01:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 27 2024
Next change: ශීතකාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +0 / Greenwich Mean Time (GMT).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from අයර්ලන්තය

Los Angeles
8 පැය
8 පැය
Chicago
6 පැය
6 පැය
New York
5 පැය
5 පැය
Toronto
5 පැය
5 පැය
São Paulo
4 පැය
4 පැය
UTC
1 පැය
1 පැය
Lagos0
ලන්ඩන්0
Johannesburg+1 පැය
Paris+1 පැය
Zurich+1 පැය
Cairo+2 පැය
Istanbul+2 පැය
Moscow+2 පැය
Dubai+3 පැය
Mumbai+4.5 පැය
Shanghai+7 පැය
සිංගප්පූරුව+7 පැය
හොංකොං+7 පැය
Tokyo+8 පැය
සිඩ්නි+9 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

අයර්ලන්තය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා අයර්ලන්තය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.