×

ඉරානය තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, අපේ්රල් 20, 2024, සතියක් 16
Look Alike Day

Time zone info for ඉරානය

UTC +3:30
Iran Standard Time (IRST)
දැන් 7 පැය සහ 30 මිනිත්තු ඉදිරියෙන් New York

වෙලාවෙ වෙනස
from ඉරානය

Los Angeles
10.5 පැය
10.5 පැය
Chicago
8.5 පැය
8.5 පැය
New York
7.5 පැය
7.5 පැය
Toronto
7.5 පැය
7.5 පැය
São Paulo
6.5 පැය
6.5 පැය
UTC
3.5 පැය
3.5 පැය
Lagos
2.5 පැය
2.5 පැය
ලන්ඩන්
2.5 පැය
2.5 පැය
Cairo
1.5 පැය
1.5 පැය
Johannesburg
1.5 පැය
1.5 පැය
Paris
1.5 පැය
1.5 පැය
Zurich
1.5 පැය
1.5 පැය
Istanbul
0.5 පැය
0.5 පැය
Moscow
0.5 පැය
0.5 පැය
Dubai+0.5 පැය
Mumbai+2 පැය
Shanghai+4.5 පැය
සිංගප්පූරුව+4.5 පැය
හොංකොං+4.5 පැය
Tokyo+5.5 පැය
සිඩ්නි+6.5 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඉරානය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ඉරානය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.