×

ඉරානය තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, පෙබරවාරි 5, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:49 ↓ 17:35 (10පැය 46විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ඉරානය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Tehran.
ඉරානය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ඉරානය පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ඉරානය

Los Angeles
11.5 පැය
11.5 පැය
Chicago
9.5 පැය
9.5 පැය
New York
8.5 පැය
8.5 පැය
Toronto
8.5 පැය
8.5 පැය
São Paulo
6.5 පැය
6.5 පැය
UTC
3.5 පැය
3.5 පැය
ලන්ඩන්
3.5 පැය
3.5 පැය
Canton of Zurich
2.5 පැය
2.5 පැය
Lagos
2.5 පැය
2.5 පැය
Paris
2.5 පැය
2.5 පැය
Cairo
1.5 පැය
1.5 පැය
Johannesburg
1.5 පැය
1.5 පැය
Istanbul
0.5 පැය
0.5 පැය
Moscow
0.5 පැය
0.5 පැය
Dubai+0.5 පැය
Mumbai+2 පැය
Shanghai+4.5 පැය
සිංගප්පූරුව+4.5 පැය
හොංකොං+4.5 පැය
Tokyo+5.5 පැය
සිඩ්නි+7.5 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඉරානය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ඉරානය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.