×

ඉන්දුනීසියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, පෙබරවාරි 3, 2023, සතියක් 5
ඉන්දුනීසියාව හි කාල කලාප 3 ඇත. Jakarta අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 05:55 ↓ 18:17 (12පැය 22විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ඉන්දුනීසියාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Jakarta.
ඉන්දුනීසියාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ඉන්දුනීසියාව

Los Angeles
15 පැය
15 පැය
Chicago
13 පැය
13 පැය
New York
12 පැය
12 පැය
Toronto
12 පැය
12 පැය
São Paulo
10 පැය
10 පැය
UTC
7 පැය
7 පැය
ලන්ඩන්
7 පැය
7 පැය
Canton of Zurich
6 පැය
6 පැය
Lagos
6 පැය
6 පැය
Paris
6 පැය
6 පැය
Cairo
5 පැය
5 පැය
Johannesburg
5 පැය
5 පැය
Istanbul
4 පැය
4 පැය
Moscow
4 පැය
4 පැය
Dubai
3 පැය
3 පැය
Mumbai
1.5 පැය
1.5 පැය
Shanghai+1 පැය
සිංගප්පූරුව+1 පැය
හොංකොං+1 පැය
Tokyo+2 පැය
සිඩ්නි+4 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඉන්දුනීසියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ඉන්දුනීසියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.