×

ඉන්දියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, පෙබරවාරි 3, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 06:52 ↓ 18:04 (11පැය 12විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ඉන්දියාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Kolkata.
ඉන්දියාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ඉන්දියාව පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ඉන්දියාව

Los Angeles
13.5 පැය
13.5 පැය
Chicago
11.5 පැය
11.5 පැය
New York
10.5 පැය
10.5 පැය
Toronto
10.5 පැය
10.5 පැය
São Paulo
8.5 පැය
8.5 පැය
UTC
5.5 පැය
5.5 පැය
ලන්ඩන්
5.5 පැය
5.5 පැය
Canton of Zurich
4.5 පැය
4.5 පැය
Lagos
4.5 පැය
4.5 පැය
Paris
4.5 පැය
4.5 පැය
Cairo
3.5 පැය
3.5 පැය
Johannesburg
3.5 පැය
3.5 පැය
Istanbul
2.5 පැය
2.5 පැය
Moscow
2.5 පැය
2.5 පැය
Dubai
1.5 පැය
1.5 පැය
Mumbai0
Shanghai+2.5 පැය
සිංගප්පූරුව+2.5 පැය
හොංකොං+2.5 පැය
Tokyo+3.5 පැය
සිඩ්නි+5.5 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ඉන්දියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ඉන්දියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.