×

අයිස්ලන්තය තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, පෙබරවාරි 8, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 09:36 ↓ 17:16 (7පැය 40විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

අයිස්ලන්තය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Atlantic/Reykjavik.
අයිස්ලන්තය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
අයිස්ලන්තය පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from අයිස්ලන්තය

Los Angeles
8 පැය
8 පැය
Chicago
6 පැය
6 පැය
New York
5 පැය
5 පැය
Toronto
5 පැය
5 පැය
São Paulo
3 පැය
3 පැය
UTC0
ලන්ඩන්0
Canton of Zurich+1 පැය
Lagos+1 පැය
Paris+1 පැය
Cairo+2 පැය
Johannesburg+2 පැය
Istanbul+3 පැය
Moscow+3 පැය
Dubai+4 පැය
Mumbai+5.5 පැය
Shanghai+8 පැය
සිංගප්පූරුව+8 පැය
හොංකොං+8 පැය
Tokyo+9 පැය
සිඩ්නි+11 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

අයිස්ලන්තය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා අයිස්ලන්තය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.