×

හොන්ඩුරාස් තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, පෙබරවාරි 6, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 06:13 ↓ 17:47 (11පැය 33විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

හොන්ඩුරාස් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි America/Tegucigalpa.
හොන්ඩුරාස් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
හොන්ඩුරාස් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from හොන්ඩුරාස්

Los Angeles
2 පැය
2 පැය
Chicago0
New York+1 පැය
Toronto+1 පැය
São Paulo+3 පැය
UTC+6 පැය
ලන්ඩන්+6 පැය
Canton of Zurich+7 පැය
Lagos+7 පැය
Paris+7 පැය
Cairo+8 පැය
Johannesburg+8 පැය
Istanbul+9 පැය
Moscow+9 පැය
Dubai+10 පැය
Mumbai+11.5 පැය
Shanghai+14 පැය
සිංගප්පූරුව+14 පැය
හොංකොං+14 පැය
Tokyo+15 පැය
සිඩ්නි+17 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

හොන්ඩුරාස් සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා හොන්ඩුරාස්1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.