×

ගයනාව තුළ කාලය දැන්

 
 
බ්‍රහස්පතින්දා, ජූනි 13, 2024, සතියක් 24

Time zone info for ගයනාව

UTC -4
Guyana Time (GYT)
දැන් same time as New York

වෙලාවෙ වෙනස
from ගයනාව

Los Angeles
3 පැය
3 පැය
Chicago
1 පැය
1 පැය
New York0
Toronto0
São Paulo+1 පැය
UTC+4 පැය
Lagos+5 පැය
ලන්ඩන්+5 පැය
Johannesburg+6 පැය
Paris+6 පැය
Zurich+6 පැය
Cairo+7 පැය
Istanbul+7 පැය
Moscow+7 පැය
Dubai+8 පැය
Mumbai+9.5 පැය
Shanghai+12 පැය
සිංගප්පූරුව+12 පැය
හොංකොං+12 පැය
Tokyo+13 පැය
සිඩ්නි+14 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ගයනාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ගයනාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.