×

ගර්න්සිය තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, පෙබරවාරි 3, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 07:39 ↓ 17:09 (9පැය 29විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ගර්න්සිය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Europe/Guernsey.
ගර්න්සිය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ගර්න්සිය පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ගර්න්සිය

Los Angeles
8 පැය
8 පැය
Chicago
6 පැය
6 පැය
New York
5 පැය
5 පැය
Toronto
5 පැය
5 පැය
São Paulo
3 පැය
3 පැය
UTC0
ලන්ඩන්0
Canton of Zurich+1 පැය
Lagos+1 පැය
Paris+1 පැය
Cairo+2 පැය
Johannesburg+2 පැය
Istanbul+3 පැය
Moscow+3 පැය
Dubai+4 පැය
Mumbai+5.5 පැය
Shanghai+8 පැය
සිංගප්පූරුව+8 පැය
හොංකොං+8 පැය
Tokyo+9 පැය
සිඩ්නි+11 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ගර්න්සිය සිතියම මත