×

ජෝර්ජියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජනවාරි 30, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 08:21 ↓ 18:18 (9පැය 57විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ජෝර්ජියාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Tbilisi.
ජෝර්ජියාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ජෝර්ජියාව පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ජෝර්ජියාව

Los Angeles
12 පැය
12 පැය
Chicago
10 පැය
10 පැය
New York
9 පැය
9 පැය
Toronto
9 පැය
9 පැය
São Paulo
7 පැය
7 පැය
UTC
4 පැය
4 පැය
ලන්ඩන්
4 පැය
4 පැය
Canton of Zurich
3 පැය
3 පැය
Lagos
3 පැය
3 පැය
Paris
3 පැය
3 පැය
Cairo
2 පැය
2 පැය
Johannesburg
2 පැය
2 පැය
Istanbul
1 පැය
1 පැය
Moscow
1 පැය
1 පැය
Dubai0
Mumbai+1.5 පැය
Shanghai+4 පැය
සිංගප්පූරුව+4 පැය
හොංකොං+4 පැය
Tokyo+5 පැය
සිඩ්නි+7 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ජෝර්ජියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ජෝර්ජියාව1895-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් NOAA
බලන්න showyourstripes.info.