×

ප්‍රංශ පොලිනීසියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
අඟහරුවාදා, පෙබරවාරි 7, 2023, සතියක් 6
ප්‍රංශ පොලිනීසියාව හි කාල කලාප 3 ඇත. Papeete අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 05:49 ↓ 18:36 (12පැය 47විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ප්‍රංශ පොලිනීසියාව සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Tahiti.
ප්‍රංශ පොලිනීසියාව ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ප්‍රංශ පොලිනීසියාව

Los Angeles+2 පැය
Chicago+4 පැය
New York+5 පැය
Toronto+5 පැය
São Paulo+7 පැය
UTC+10 පැය
ලන්ඩන්+10 පැය
Canton of Zurich+11 පැය
Lagos+11 පැය
Paris+11 පැය
Cairo+12 පැය
Johannesburg+12 පැය
Istanbul+13 පැය
Moscow+13 පැය
Dubai+14 පැය
Mumbai+15.5 පැය
Shanghai+18 පැය
සිංගප්පූරුව+18 පැය
හොංකොං+18 පැය
Tokyo+19 පැය
සිඩ්නි+21 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ප්‍රංශ පොලිනීසියාව සිතියම මත