×

ෆීජී තුළ කාලය දැන්

 
 
බදාදා, පෙබරවාරි 8, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 05:58 ↓ 18:46 (12පැය 48විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ෆීජී සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Fiji.
ෆීජී ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ෆීජී පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ෆීජී

Los Angeles
20 පැය
20 පැය
Chicago
18 පැය
18 පැය
New York
17 පැය
17 පැය
Toronto
17 පැය
17 පැය
São Paulo
15 පැය
15 පැය
UTC
12 පැය
12 පැය
ලන්ඩන්
12 පැය
12 පැය
Canton of Zurich
11 පැය
11 පැය
Lagos
11 පැය
11 පැය
Paris
11 පැය
11 පැය
Cairo
10 පැය
10 පැය
Johannesburg
10 පැය
10 පැය
Istanbul
9 පැය
9 පැය
Moscow
9 පැය
9 පැය
Dubai
8 පැය
8 පැය
Mumbai
6.5 පැය
6.5 පැය
Shanghai
4 පැය
4 පැය
සිංගප්පූරුව
4 පැය
4 පැය
හොංකොං
4 පැය
4 පැය
Tokyo
3 පැය
3 පැය
සිඩ්නි
1 පැය
1 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ෆීජී සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා ෆීජී1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.