×

ෆැරෝ දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, පෙබරවාරි 5, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 08:43 ↓ 16:41 (7පැය 58විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

ෆැරෝ දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Atlantic/Faroe.
ෆැරෝ දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
ෆැරෝ දූපත් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from ෆැරෝ දූපත්

Los Angeles
8 පැය
8 පැය
Chicago
6 පැය
6 පැය
New York
5 පැය
5 පැය
Toronto
5 පැය
5 පැය
São Paulo
3 පැය
3 පැය
UTC0
ලන්ඩන්0
Canton of Zurich+1 පැය
Lagos+1 පැය
Paris+1 පැය
Cairo+2 පැය
Johannesburg+2 පැය
Istanbul+3 පැය
Moscow+3 පැය
Dubai+4 පැය
Mumbai+5.5 පැය
Shanghai+8 පැය
සිංගප්පූරුව+8 පැය
හොංකොං+8 පැය
Tokyo+9 පැය
සිඩ්නි+11 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

ෆැරෝ දූපත් සිතියම මත