×

එස්තෝනියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, මැයි 25, 2024, සතියක් 21

Time zone info for එස්තෝනියාව

UTC +3
Eastern European Summer Time (EEST)
දැන් 7 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා මාර්තු 31 2024
Latest change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +3 / Eastern European Summer Time (EEST).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 03:00 to 04:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 27 2024
Next change: ශීතකාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +2 / Eastern European Time (EET).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 04:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from එස්තෝනියාව

Los Angeles
10 පැය
10 පැය
Chicago
8 පැය
8 පැය
New York
7 පැය
7 පැය
Toronto
7 පැය
7 පැය
São Paulo
6 පැය
6 පැය
UTC
3 පැය
3 පැය
Lagos
2 පැය
2 පැය
ලන්ඩන්
2 පැය
2 පැය
Johannesburg
1 පැය
1 පැය
Paris
1 පැය
1 පැය
Zurich
1 පැය
1 පැය
Cairo0
Istanbul0
Moscow0
Dubai+1 පැය
Mumbai+2.5 පැය
Shanghai+5 පැය
සිංගප්පූරුව+5 පැය
හොංකොං+5 පැය
Tokyo+6 පැය
සිඩ්නි+7 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

එස්තෝනියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා එස්තෝනියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.