×

චෙචියාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, දෙසැම්බර් 11, 2023, සතියක් 50

Time zone info for චෙචියාව

UTC +1
Central European Time (CET)
දැන් 6 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 29 2023
Latest change: ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +1 / Central European Time (CET).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා මාර්තු 31 2024
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +2 / Central European Summer Time (CEST).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from චෙචියාව

Los Angeles
9 පැය
9 පැය
Chicago
7 පැය
7 පැය
New York
6 පැය
6 පැය
Toronto
6 පැය
6 පැය
São Paulo
4 පැය
4 පැය
UTC
1 පැය
1 පැය
ලන්ඩන්
1 පැය
1 පැය
Canton of Zurich0
Lagos0
Paris0
Cairo+1 පැය
Johannesburg+1 පැය
Istanbul+2 පැය
Moscow+2 පැය
Dubai+3 පැය
Mumbai+4.5 පැය
Shanghai+7 පැය
සිංගප්පූරුව+7 පැය
හොංකොං+7 පැය
Tokyo+8 පැය
සිඩ්නි+10 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

චෙචියාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා චෙචියාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.