×

කියුබාව තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, මාර්තු 2, 2024, සතියක් 9

Time zone info for කියුබාව

UTC -5
Cuba Standard Time (CST)
දැන් same time as New York
ඉරිදා මාර්තු 10 2024
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC -4 / Cuba Daylight Time (CDT).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from කියුබාව

Los Angeles
3 පැය
3 පැය
Chicago
1 පැය
1 පැය
New York0
Toronto0
São Paulo+2 පැය
UTC+5 පැය
ලන්ඩන්+5 පැය
Lagos+6 පැය
Paris+6 පැය
Zurich+6 පැය
Cairo+7 පැය
Johannesburg+7 පැය
Istanbul+8 පැය
Moscow+8 පැය
Dubai+9 පැය
Mumbai+10.5 පැය
Shanghai+13 පැය
සිංගප්පූරුව+13 පැය
හොංකොං+13 පැය
Tokyo+14 පැය
සිඩ්නි+16 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කියුබාව සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා කියුබාව1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.