×

චීනය තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, පෙබරවාරි 3, 2023, සතියක් 5
හිරු ↑ 07:57 ↓ 18:30 (10පැය 33විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

චීනය සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Asia/Shanghai.
චීනය ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
චීනය පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from චීනය

Los Angeles
16 පැය
16 පැය
Chicago
14 පැය
14 පැය
New York
13 පැය
13 පැය
Toronto
13 පැය
13 පැය
São Paulo
11 පැය
11 පැය
UTC
8 පැය
8 පැය
ලන්ඩන්
8 පැය
8 පැය
Canton of Zurich
7 පැය
7 පැය
Lagos
7 පැය
7 පැය
Paris
7 පැය
7 පැය
Cairo
6 පැය
6 පැය
Johannesburg
6 පැය
6 පැය
Istanbul
5 පැය
5 පැය
Moscow
5 පැය
5 පැය
Dubai
4 පැය
4 පැය
Mumbai
2.5 පැය
2.5 පැය
Shanghai0
සිංගප්පූරුව0
හොංකොං0
Tokyo+1 පැය
සිඩ්නි+3 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

චීනය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා චීනය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.