×

කාම්බෝජය තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, මාර්තු 4, 2024, සතියක් 10

Time zone info for කාම්බෝජය

UTC +7
Indochina Time (ICT)
දැන් 12 පැය ඉදිරියෙන් New York

වෙලාවෙ වෙනස
from කාම්බෝජය

Los Angeles
15 පැය
15 පැය
Chicago
13 පැය
13 පැය
New York
12 පැය
12 පැය
Toronto
12 පැය
12 පැය
São Paulo
10 පැය
10 පැය
UTC
7 පැය
7 පැය
ලන්ඩන්
7 පැය
7 පැය
Lagos
6 පැය
6 පැය
Paris
6 පැය
6 පැය
Zurich
6 පැය
6 පැය
Cairo
5 පැය
5 පැය
Johannesburg
5 පැය
5 පැය
Istanbul
4 පැය
4 පැය
Moscow
4 පැය
4 පැය
Dubai
3 පැය
3 පැය
Mumbai
1.5 පැය
1.5 පැය
Shanghai+1 පැය
සිංගප්පූරුව+1 පැය
හොංකොං+1 පැය
Tokyo+2 පැය
සිඩ්නි+4 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කාම්බෝජය සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා කාම්බෝජය1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.