×

කේප් වර්ඩ් තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, පෙබරවාරි 6, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 07:05 ↓ 18:35 (11පැය 31විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

කේප් වර්ඩ් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Atlantic/Cape_Verde.
කේප් වර්ඩ් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
කේප් වර්ඩ් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from කේප් වර්ඩ්

Los Angeles
7 පැය
7 පැය
Chicago
5 පැය
5 පැය
New York
4 පැය
4 පැය
Toronto
4 පැය
4 පැය
São Paulo
2 පැය
2 පැය
UTC+1 පැය
ලන්ඩන්+1 පැය
Canton of Zurich+2 පැය
Lagos+2 පැය
Paris+2 පැය
Cairo+3 පැය
Johannesburg+3 පැය
Istanbul+4 පැය
Moscow+4 පැය
Dubai+5 පැය
Mumbai+6.5 පැය
Shanghai+9 පැය
සිංගප්පූරුව+9 පැය
හොංකොං+9 පැය
Tokyo+10 පැය
සිඩ්නි+12 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කේප් වර්ඩ් සිතියම මත

වාර්ස්ශික සාමාන්‍ය උෂ්නත්වය>සඳහා කේප් වර්ඩ්1901-2021

සෑම තීරුවම එක වසරක් නිරූපණය කරයි
ග්‍රැෆික් ඊ ඩී හෝකින්, දත්ත භාවිතා කරමින් Berkeley Earth
බලන්න showyourstripes.info.